Tannregulering: Hva du bør vite

03 juli 2023
Frida Ekerhovd

Tannregulering er en vanlig metode for å korrigere tannstillinger og skjeve bitt. Mange mennesker ønsker å få en vakker og symmetrisk smil, og tannregulering kan hjelpe til med å oppnå dette. Men før du tar beslutningen om å få tannregulering, er det viktig å forstå kostnadene knyttet til prosedyren. I denne artikkelen vil vi se nærmere på tannregulering pris, samt hva som påvirker kostnadene.

Hva er tannregulering?

Tannregulering er en behandling som brukes til å rette opp tannstillinger og justere bittet. Dette gjøres ved å plassere tannreguleringsapparater, som kan være av metall eller plast, på tennene. Disse apparatene påvirker forsiktig tannbevegelsen over tid, og bidrar til å rette opp ujevne tenner til ønsket posisjon.

Hva bestemmer prisen på tannregulering?

Prisen på tannregulering kan variere avhengig av flere faktorer. Her er noen av de viktigste faktorene som kan påvirke kostnadene:

Typer av tannregulering

Det finnes ulike typer tannregulering tilgjengelig, inkludert tradisjonelle metallbraketter, keramiske braketter og usynlige tannreguleringsapparater som Invisalign. Prisen kan variere avhengig av hvilken type tannregulering du velger. Tradisjonelle metallbraketter er ofte rimeligere enn keramiske eller usynlige alternativer.

Varighet av behandlingen

Prisen på tannregulering kan også påvirkes av varigheten av behandlingen. Jo lenger behandlingen tar, desto høyere kan kostnadene bli. Det kan være lurt å diskutere forventet behandlingstid med tannlegen før du tar beslutningen om tannregulering.

Kompleksitet av tilstanden

Hvis tannstillinger og bittavvik er svært komplekse, kan det være behov for ekstra prosedyrer eller behandlinger for å oppnå ønsket resultat. Dette kan øke kostnadene for tannregulering. Det er derfor viktig å få en grundig vurdering av tannlegen for å bestemme den faktiske kompleksiteten av tilstanden.

Hva er den gjennomsnittlige prisen på tannregulering?

Den gjennomsnittlige prisen på tannregulering kan variere mellom ulike tannleger og klinikker. I Norge ligger prisen vanligvis mellom 20 000 og 40 000 kroner. Dette inkluderer vanligvis konsultasjoner, apparatet selv og etterbehandling. Det er viktig å merke seg at dette er et estimat, og prisen kan variere avhengig av individuelle faktorer som nevnt tidligere. Det kan også være tilgjengelig støtte fra trygdeordninger eller forsikringer for tannregulering, så det kan være verdt å undersøke mulighetene for refusjon eller subsidiering.

tannregulering pris

Tannregulering er en vanlig metode for å rette opp tannstillinger og bittavvik. Når du vurderer tannregulering, er det viktig å forstå kostnadene forbundet med prosedyren. Prisen kan variere avhengig av faktorer som type tannregulering, varighet av behandlingen og kompleksiteten av tilstanden. Det er for eksempel litt prisforskjell om du velger usynlig tannregulering, tannregulering bak tennene eller vanlig tannregulering i metall. I Norge ligger den gjennomsnittlige prisen på vanlig tannregulering mellom 20 000 og 40 000 kroner.

Flere nyheter